Transitie Succes Score; het meetbaar maken van de uitkomst van transitie van kinderzorg naar zorg voor volwassenen bij IBD-patiënten; een multicenter validatie onderzoek.